יום שני, 19 במאי 2014

דעה: ח"כ בועז טופורובסקי בגד בציבור ששלח אותו

לכבוד כנסת ישראל
מכתב תלונה פתוח על התנהלותו של ח"כ בועז טופורובסקי
אבקש להביא בפני כבודכם מידע על התנהלותו של ח"כ בועז טופורובסקי ולבקש מכבודכם את התייחסותכם 
לאמור, כדלקמן: המתלונן לקח בעברו חלק פעיל בהנהגת הסטודנטים בישראל ואף
הח"מ מתקופה זו, שכן בועז טופורובסקי החל את פעילותו באגודות
הסטודנטים זמן קצר לאחר שהמתלונן החל לעסוק כעורך דין וסיים
פעילותו הסטודנטיאלית.
הח"מ כפעילים סטודנטיאלים רבים לשעבר, עסק בהתנדבות
בין היתר בטיפוח חברת איסתא שהייתה בבעלות הסטודנטים
ואשר הדיבידנדים מרווחיה מימנו את פעילויות הסטודנטים לארוך
עשרות שנים.
מסתבר, שלקראת קץ משמרתו של ח"כ בועז טופורובסקי כיו"ר
התאחדות הסטודנטים עשה בועז טופורובסקי מעשה בעייתי
ומכר בשם הסטודנטים למקורבו אחישי גל את מניות חברת איסתא
 במחיר נמוך עד כדי נזיד עדשים ובצורה שתפסיק לעולמי עד
את תקצוב הסטודנטים מתוך הדיבידנדים של חברת איסתא,
אך מול התחייבות לשמירת מקום עבודה אישי לח"כ בועז 
טופורובסקי, לאחר סיום כהונתו הציבורית.
מייד עם סיום כהונתו הציבורית כיו"ר התאחדות הסטודנטים
 התמנה בועז טופורובסקי במשכורת מנופחת ליו"ר דירקטוריון איסתא
 ושלשל לכיסו בצורה זו מאות אלפי שקלים- בעוד הסטודנטים
 נשארו ללא שום בעלות בחברת איסתא וללא דיבידנדים שנתיים
 היכולים לממן את הפעילויות הסטודנטיאליות.
לא מיותר לציין, שמשרדו של הח"מ נ. קוריס ושות' כולל נכון לימים אלו כ 35
מועסקים ועוסק בעיקר בפתרון סכסוכים מסחריים עבור לקוחותיו
שביניהם החברות הגדולות והותיקות בישראל ובמסגרת זו של משרד
עורכי דין העוסק בין היתר בחובות לא משולמים ובהוצאה לפועל- נתקל 
הח"מ שוב בשמו של בועז טופורובסקי אשר עמד בראשה של מפלגת צבר 
שהתיימרה להיות מפלגת הצעירים אך כשלה בבחירות בשנת 2009 תוך
שהותירה אחריה חובות לא משולמים לספקים רבים,
כאשר בועז טופורובסקי שניצח על פעילותה של מפלגה זו התנער
מאחריות לתשלום עבור המוצרים השונים שהוזמנו, ולא טרח
אף לנסות להסדיר את חסרון הכיס לספקים שסיפקו לו ממוצריהם
 ולא קיבלו בעבורם תשלום. (ראו לעניין זה גם כתבה בעיתון
הארץ מיום 04.02.2014)
אולי לא מיותר לציין, ששמו של טופורובסקי עוד נקשר בפרשיות
נוספות ועל רקע חלק ממעשיו הוכתר בתואר המפוקפק כמועמד
הראשון של מפלגת יש עתיד, אשר עוד טרם בחירתו כבר בוקרה
 התנהלותו על ידי מבקר המדינה. (ראו כתבה בעיתון
מעריב מיום 11.11.2012).
ברקע היכרות זה התבקש הח"מ על ידי לקוח לפנות אל
ח"כ טופורובסקי, לאור השתלחויות של הח"כ כנגד לקוחו
של הח"מ ומתוך כוונה להציג לטופורובסקי תמונות מצב
 אמיתית שייתכן ותשנה את צורת התנהגותו והסגנון המסית
 של התבטאויותיו.
אכן, לפניית הח"מ הזמין ח"כ בועז טופורובסקי את הח"מ ואת לקוחו
 של הח"מ לפגישה במשרדו ביום 20.11.2013 ובפגישה
זו הוכח לח"כ טופורבסקי שפניות שונות שהופנו אליו בעניין לקוחו של
הח"מ היו שגויות ואף הוצגו לח"כ טופורובסקי מסמכים שונים ולרבות
הנחיות משרד התקשורת משנת 2007 שעדיין מפורסמות
באתר משרד התקשורת
כאן http://www.moc.gov.il/sip_storage/FILES/4/1264.pdf
במסגרת הפגישה אף ציין בועז טופורובסקי כי השתכנע בעמדת לקוחו
של הח"מ ואף לאור הראיות שהוצגו לו טען כי הוא מבין שלקוחו
של הח"מ פועל כחוק. למרות האמור ציין ח"כ בועז טופורובסקי,
כי "הוא אינו כפוף לחוק שכן הוא קובע את החוקים" וכן כי בשלב
שבו הוא נמצא הוא "אינו יכול לעשות פרסה ציבורית".
באותו מעמד אמר ח"כ בועז טופורובסקי גם, כי הוא אינו
כפוף גם להחלטות בית המשפט שכן בית המשפט נמצא בסמכות
 מקבילה לזו שלו...
הגדיל ח"כ בועז טופורובסקי והסביר, כי בכוונתו לדרוש מהכנסת לחוקק
חוק שיהיה רטרואקטיבי ואשר מבין סעיפיו יצויין במפורש שמו של
הלקוח של הח"מ.
בהתאם לאמור ציין הח"מ בפני בועז טופורובסקי, כי לדעתו חברי הכנסת
לא יתנו יד למהלך בלתי חוקתי שכזה וממילא במקרה ויתקבל
חוק בעל תחולה רטרואקטיבית הכולל בנוסחו את שמה של חברה
פרטית ספציפית- יגיש הח"מ כמתבקש לפי דין, עתירה לבג"צ בשם
מרשו.
אולי כאן המקום לרגע לעצור ולהבין, שתפקידו של עורך הדין הינו
בין היתר להנגיש עבור לקוחו את הפנייה לערכאות וביניהן בג"צ
ולעמוד על זכויות לקוחותיו בפני ערכאות אלו.
נזכיר עוד, שספציפית פנייה לבג"צ – בית הדין הגבוה לצדק –
הנה פנייה שכשלעצמה צריכה להיות מבורכת, שכן דווקא פנייה לבית
הדין הגבוה לצדק הינה פנייה המוודאת שקיפות, חוק, ניקיון כפיים
 ובהירות- לגבי העניינים המובאים לפניו.
בתגובה לדעתו של הח"מ שתוכניתו של ח"כ בועז טופורובסקי 
"לא תעבור בג"צ" הרים בועז טופורובסקי את קולו, צעק על הח"מ 
 ועל מרשו "אני אתלונן עליכם שאתם מאיימים על החיים שלי"
ובכך הסתיימה הפגישה. בועז טופורובסקי אומנם לא מימש את האיום 
שאיים (ויצויין שאיום מסוג זה שאיים בועז טופורובסקי ולפיו ימציא איומים 
בכזב איומים על חייו יכול כשלעצמו להוות עבירה אתית ופלילית), אך עדיין 
נלמד מהתקשורת שח"כ בועז טופורובסקי טען שאוים לאור הכוונה לפנות לבית הדין
הגבוה לצדק לגביו- ואף כפי שציין בתקשורת הגיש תלונה במשטרת
ישראל על "איומים" – בפנייה לבית המשפט הגבוה לצדק שיבחן
 את התנהלותו מתוכננת.
נראה שהדברים ברורים אך נציין בכל מקרה, שהודעה על פנייה
לבית המשפט הגבוה לצדק אינה יכולה להיחשב איום והיא דבר
מותר, ואפילו מבורךבשלטון נאור.
כך או כך, במקביל להצהרותיו השונות על כך "שאוים", פנה
ח"כ בועז טופורובסקי גם בתלונה אישית כנגד הח"מ, אל לשכת
עורכי הדין בישראל ובה טען שאוים על ידי הח"מ.
אומנם אין לח"מ ספק שלשכת עורכי הדין בישראל תגבה את הודעתו
לגבי הפנייה לבג"צ בשם לקוחו, שכן זוהי עצם מהותו של מקצוע
עריכת הדין, אך עדיין יש צורך להזכיר הדברים לאור שביום
 10.04.2014 התראיין ח"כ בועז טופורובסקי בתקשורת והודה שניסה
להתערב בצורה לא חוקית בענייניה הפנימיים של לשכת עורכי הדין-
ואף כדבריו בתקשורת "הרים טלפון לברר עם ראש לשכת עורכי הדין",
בכדי לנסות להפעיל עליו לחצים פסולים ולהכניס למסגרת השיקולים
בדיון שאמור להיות מקצועי וענייני- עוד מניעים זרים.
ניכר, שניסיון של ח"כ לעשות לרעה שימוש בתפקידו ובאוזניים
הקרואות בפניו לאור תפקידו, בכדי לנסות להשפיע ולהפעיל לחצים
על טריבונל מעין שיפוטי הנו ניסיון חמור מאין כמוהו, וחמורים
הדברים עוד יותר כאשר ח"כ בועז טופורובסקי אף מרשה לעצמו
להתרברב במעשים פלילים לכאורה כגון דה- הפוגעים פגיעה
אנושה בתדמיתם של חברי הכנסת המקפידים לעשות בכוח תפקידם
בניגוד אליו- לטובת הציבור ובהתאם לדין.
עוד באותו ראיון, הצהיר בועז טופורובסקי בכזב כאילו הח"מ באופן
אישי הגיש נגדו תלונה בפני כבודכם, כאשר כבודכם וודאי יודעים
שפנייתו של הח"מ כאן בתלונה אישית על שנעשה נגדו באופן אישי על
ידי בועז טופורובסקי, הנה פנייה ראשונה של הח"מ.    
באותו אירוע גם, השתמש שוב בועז טופורובסקי בסמנטיקה אלימה ומסיתה, ובין היתר טען שכבודכם בעצמכם "גלגלו את עורך הדין במדרגות".
יוזכר בעניין זה, כי במחלוקת כאמור בין טופורובסקי לבין מרשו
של הח"מ, כבר הגיעו הדברים עד כדי איומים באלימות מקבוצתו של טופורובסקי, 
והמשטרה ובתי המשפט כבר נאלצו להוציא צווי הרחקה
כנגד המוסתים בסביבתו של טופורובסקי, המהווים כפי שנלמד מהחלטות בתי המשפט 
והמשטרה- איום של ממש
יצויין שדבריו הבעייתיים של ח"כ בועז טופורובסקי כאמור, אף הגיעו
לידיו של הח"מ בסרטון וידאו השמור אצל הח"מ.
לקראת סיום הדברים ולמרות שתלונתי כאן מוגשת בשמי ולא בשם לקוח, אציין שבעניין
המחלוקת עצמה מנסה ח"כ בועז טופורובסקי  להתנגח ולחסל את שלטון החוק והמוסכמות שדבריו של בית המשפט הם-הם המילה האחרונה, 
נראה שלאחר שבית המשפט קבע בת"צ 1860-09 כאמור לטובת מרשתי ותוך שהעיר ביקורת קשה 
למדי על התנהלות עו"ד שעמד בראש הקבוצה כנגדה, מוטב כי חבר הכנסת יכבד את החלטות 
בית המשפט ויימנע מלחבור דווקא כנגד שלטון החוק ולאחר שעליו
נקבעו לאחר חקירה ודרישה ממצאים כה קשים.
לא מיותר לציין, שלאחר שח"כ בועז טופורובסקי החל במסע ההשמצות
כנגד הח"מ רק לאור שלדעתו של הח"מ תוכניתו של טופורובסקי אינה חוקתית ו"לא תעבור בג"צ", 
למד הח"מ ובדיעבד מהתקשורת שח"כ בועז טופורובסקי כבר ננזף לא פעם לאור התנהגותו השערורייתית הפוגעת
בכבוד המשכן ובכבודם של יתר חברי הכנסת בעוד מספר פרשיות. 
יצויין, שלמיטב הבנתו של הח"מ, גם התנהלותו של ח"כ בועז טופורובסקי כפי שפורטה במכתבי כאמור אינה מוסיפה כבוד למשכן בו הוא חבר
ולאחר שכבר נקבע על ידי יו"ר הכנסת ולגבי ח"כ בועז טופורובסקי, כי
הוא "עושה מעשים שפוגעים בדימוי הכנסת" (ראו כתבה בעיתון הארץ מיום 12.06.2013), 
מתבקשת הועדה הנכבדה   לבחון את מעשיו של ח"כ בועז טופורובסקי ולכל הפחות להעיר לו 
על האיומים בהם נקט, על התבטאויותיו הבעייתיות שפורטו-
שבחלקן אף הינן אלימות או יכולות להיתפס כהסתה לאלימות, על
ניסיון ההתערבות הבלתי חוקי שניסה לעשות בענייניה המקצועיים של לשכת עורכי הדין, על העובדה שהוא צריך לברך על פנייה לבג"ץ
שיבדוק את  התנהלותו ולא לטעון כי "הוא מעל החוק" ושמדובר באיום,
וכן על התנגחותו הבלתי פוסקת בשלטון החוק ובקביעות בתי המשפט.
פרוטוקול מס' 269
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט
יום שלישי, י' באלול התשע"ו (13 בספטמבר 2016), שעה 12:00


לפרוטוקול מס' 275
מישיבת ועדת החוקה, חוק ומשפט